Főoldal Skiccek Írásaim Installáció Galéria M ZS

2016. szeptember 7., szerda

Korai színházkritikáim, kritikáink (Édesanyámmal sok közöset is írtunk...)


Garaczi László: Plazma

Garaczi László Plazma című játéka mozaik-képet ad mai társadalmunkról, annak kifigurázásáról. A Plazmavilágról. Az író már a bevezetőben kiköti: minden „folyamatos forma-és halmazállapot-változáson" megy át, a tárgyi világot „zselésedés jellemzi". Ezáltal bemutatja, hogy nincs egyén, akarat, minden eltűnik, vagy szétfolyik a semmiben. Összefüggő történetet nehéz belőle értelmezni, mert a szerző persziflázsokból alkot társadalomkritikát, amit egy visszatérő rádióstúdióból indít, s vezet végig a művön keresztül. Garaczi a média fertőjét mutatja be, abból merít, hiszen bármelyik rádióműsorban elhangozhatnának ezek a dialógusok. A Plazmavilágban részesévé válhatunk egy apa-lánya viszonynak, mely hol túlzó, szoros és ezáltal szadista, ugyanakkor mindennapos, továbbá barátnő és házaspár kapcsolatnak.
A szerző plazmásodási esettanulmányát különleges módban tálalja, hiszen formáját tekintve a darab különbözik a hagyományos drámákétól. A Plazmát Garaczi nem osztotta felvonásokra, jelenetekre, hanem egy tömör, masszív rendszerbe írta, írásjeleket sem alkalmazva. Így lényegében a játszókra bízza, mit, hogyan értelmeznek, teljes szabadságot ad számukra.
Nyelviségében „kortársian kevert". Vegyíti a nyers szavak használatát, a napjainkban egyre divatosabbá váló angol kifejezéseket (oh my god, „lavsztori") továbbá a világmárkák nevét, például meki, Tom Tailor vagy Gucci. Ezen felül Garaczi saját eszközöket teremt. A szerző névelői sokszor hibásan kerülnek a szövegbe („ a eredeti, a ideális" stb.) , kifigurázza a szavak használatát: mondasz helyett mondsz vagy tudod helyett tod. A parodisztikus kifejezésmód tükröt ad a magyar nyelv foszlottságáról. Garaczi olyan ismert elemeket is belesző munkájába, mint az „esik eső, süt a nap Paprika Jancsi mosogat hát az öreg...” Így esélyt ad arra, hogy a magyar nyelv visszaálljon eredeti formájába, éljen, újjászülessen a mesék, mondókák világából. Az író közjátékként a párbeszédekbe verseket tesz, melyeket énekelhetnek, szavalhatnak, rappelhetnek. Ezek a közbevetett szövegek magukban is összefogó jelen-kritikát nyújtanak, humorosan fogalmazódnak meg az általános problémák: „plázacica a plázába megy plazmamelleit műtteti meg”.
A jellemeket a szerző a neoprimitivizmusból, vagyis korunkból alkotta. A barátnő-páros butított agytérfogata, az öngyilkosjelölt, az új fogalommal anyagmozgatóként aposztrofált tolvaj, a miniszter és a sznob általános karakterek, konzumrabszolgák. „A fogyasztási téboly egydimenziósra butított töredékéletű véglényi", akik igaz emberi kapcsolatok, érzelmek nélkül világot alkotnak, a Plazmavilágot; ez a darab mozgatója.
Különleges hatást ért el Garaczi azzal, hogy a friss házaspár az újszülött gyerekét a kórházban vissza akarja váltani, mert gyerekcsere történt. Az író ebben a részben az abszurdum felé hajlik, s feszültséget ér el. Talán ez a problémafelvetés a legelgondolkodtatóbb, legbrutálisabb. Tényleg aktuálissá fog válni, hogy a gyereket, ha nem tetszik, visszacserélhetem; eldobhatom?!....
Az író azon kívül, hogy karikatúrát ad, filozófiai kérdéseket is feltesz: az ember csak egy szám-e? Mi a fontosabb, a plazma tévé vagy látni a naplementét?

Mocsár Zsófia Alexandra


Debrecen, 2010.08.06.


Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij – Vidnyánszky Attila: Borisz Godunov

Csokonai Színház Debrecen


Monumentális alkotás maga az opera is, hiszen Puskin verses drámájából eredetileg négy felvonást hozott létre Muszorgszkij. Igaz, Karamzin hatalmas művét, az Orosz Birodalom történetét is felhasználta. S valójában még ez sem volt elég az „Ötök” legbriliánsabb tagjának, mert ebben a művében már szövegíróként is debütált. Sőt! Ő volt az első, még Richard Wagnert is megelőzve, aki a zenedráma alapjait megteremtvén, a deklamációs élőbeszédet is beleszőtte művébe, s Glinka nyomdokain az archaikus egyházi zene és a népdalok világát is beleálmodta ebbe az operába.
Kíváncsian vártam az előadást, mert első sorban az érdekelt, a rendező megtartja-e a négy felvonást, s azok eredeti rendjét, illetve melyik zenei anyagot használja fel: Muszorgszkijét vagy a csiszoltabbnak tartott Rimszkij-Korszakovét, avagy Sostakovicsét?
A történet dióhéjban a következő: Borisz Godunov az orosz történelemben „zavaros időknek” (Oroszul szmúnije vrémjá) nevezett egyik uralkodója lehet, ha megöleti az valódi trónörököst, a gyermek Dimitrijt. Rettegett Iván uralkodása után vagyunk: tombol az anarchia, áltrónbitorlóké lehet a hatalom, a nép éhezik és vakbuzgón hisz, az analfabetizmus hatalmas, s valójában csak a szerzetesek képesek hűen megörökíteni a krónikákat… Már Iván fia, I.Fjodor is halott. Godunov ekkor emelkedik az egyik régenssé. Dimitrij Uglicsban nevelkedik, I. Fjodor féltestvére, a cári trón várományosa. Halálának körülményeit Vaszilij Sujszkij – ekkor még bojár - későbbi cár, azonban érdekeinek megfelelően magyarázza. Pimen vak szerzetes, a moszkvai Csudov-kolostor krónikása, kiszemelt utódjának, Grigorijnak elmesél mindent Dmitrijről, aki rögeszmésen hinni kezdi, hogy akár Ő is lehetne a halott cárevics, hiszen éppen egyidősek. Megszökik. Átjutván a litván határon szerelmes lesz, de Marina Mnisek csak akkor adja kezét neki, ha valóban uralkodóvá koronázzák. Borisz körül közben folyik az ármánykodás. Vidnyánszky Attila felfogásában Ő az esendő ember is, aki fiának és lányának valóban édesapja, s fokozatosan az őrület felé halad. Előkerül egy bolond is, akinek elvették egyetlen kopekjét, s azt kéri az uralkodótól, mészároltassa le valamennyi gyereket, ahogyan annak idején Dimitrijt is. Az Ál- Dimitrij megérkezik Moszkvába, s a nép bálványozza. Pimen is Borisz elé járul, s elmeséli, hogy Dimitrij sírja fölött visszanyerte látását. Borisz vezeklő köntöst hozat, hogy klastromba vonuljon, de holtan esik össze. Gyermekeit megölik, s az új cár Sujszkij lesz.
A rendezői koncepció alapja: az erőteljes drámai helyzet bemutatása, s természetesen Borisz sorsán keresztül. Szinte észrevétlenül sodródik a történelemben, s a görög sorstragédiákhoz hasonlóan bűne nem maradhat saját lelkiismeretének kérdése, hanem globális jelentőségűvé válik, visszahat a családjára, s utoléri Őt is az isteni büntetés. Nem lehet a hatalmat csupán öncélúan saját magának megszereznie, mert vér tapad hozzá. Így az egyik pillanatban még uralkodó lehet ugyan, de a másikban szükségszerűen elbukik. Ilyen ugyanis az emberi létezés is: összetett struktúra makro –és mikoszegmensekkel valóságos történelmi kontextusokban.
Történelmileg ugyan nem bizonyított, hogy Borisz Godunovnak bármilyen köze is lett volna a cárevics halálához, de annyi bizonyos, hogy Rettegett Iván egyetlen túlélő bizalmasa volt.
Ezek után felvetődik az a kérdés is, pozitív vagy negatív színben tűnjék fel az a főhős, aki három napig vívódik, elfogadja-e a trónt… A nép éhezik, tűzvész pusztít, s mindenképpen vétkes IV. Iván tetteiért Ő is, hiszen néma maradt, s él, túlélte a bűnös cárt.
Az eredeti Puskin műben gonosz, zsarnok. Itt azonban mégis az esendő embert ismerhettük meg alakjában. Ráadásul mindössze két felvonásba sűrítve az eseményeket… Pompásan kihasználva minden színház adta lehetőségeket: díszleteket, jelmezeket, jelzéseket, magát az operában éneklő kórust és a zenét is. Ráadásul nem kisebb basszus énekes, mint Nyikita Sztorozsev, Amerikában élő világsztár játszotta a főszerepet. Valódi játék volt ez ugyanis hasonlóan a Piment alakító Maxim Kuzmin-Karavajev alakításához.
Különös jelentősége van annak is, hogy Kocsár Balázs karigazgató koncepciójában megmaradt az eredeti Muszorgszkij által megálmodott, megrázóan eredeti és egyedi drámai zenenyelv.
Mégis a díszletek és jelmezek adták hozzá a történésekhez azt a pluszt, ami egyszerűen feledhetetlenné tette az estét. A legfontosabb elem a széttört „Cárharang” (Borisz korában is szétrepedt egy!), amely egyszerre jelenítette meg a „kizökkent időt”, azaz a széthasadt történelmet és az emberi lélek belső tragédiáját. Szerintem csaknem ilyen fontos a matrjoska babaszerű hármas jelmez kompozíció is. Olvasatomban jelentése: Atya, fiú, Szentlélek, ahogyan a legrégebbi ikonokon is ezt a szentséget festették a fára. A díszlettervező, Olekszandr Bilozub is élt azzal a gigantikus Istenarc díszletelemmel, amelyet a Kun László előadásban néhány éve Csanádi Judit felfogásában más nézőpontban is megcsodálhattam.

Összességében az előadás vektoriálisan összetartó, pörgő dinamikájú és hiteles volt.
M. Fehérvári Judit – Mocsár Zsófia Alexandra

Debrecen, 2010.06.20.


 Osztrovszij: Vihar


A Viktor Rizsakov rendezte „Vihar” szakít a hagyományos színházi elvekkel. A drámát nem klasszikus értelemben jelenítik meg a színészek. Felütésként besétálnak a játszók, saját, utcai ruhájukban, bőröndökkel, majd bemutatkoznak. A színészek a személyes gesztusaikból fokozatosan lényegülnek át, megjelenik egy ing, egy szoknya, a valódi jelmezek kicserélődnek az aznapi ruhákkal (a jelmezek az egyszerű fekete-fehér árnyalatokban mozognak), a játszók a szemünk előtt alakulnak át a szerepükké.
A néző itt már sejtheti: nem Osztrovszkij drámáját látja. A Rizsakov rendezte Vihar, a szöveget csak nyersanyagként kezeli, építkezik belőle, elvesz, hozzátesz; néhol egy szereplő gyorsan elhadar egy dialógust (komikus hatást érve el ezzel), máskor a színészek saját gondolataikat közlik, lábjegyzetként elmondják, mi volt a rendezői utasításuk, vagy, hogy nekik mi a véleményük a Viharról.
A rendező által tervezett díszlet puritán játékteret ad. Fehérre meszelt falak, egy ajtó és a díszleten egy felirat: „Cigány élet ez”. Ez a jelzésszerű és végig jelenlévő majdnem „falfirka” rejtetten sugallja, hogy a leendő komédia mögött súlyos dráma húzódik meg. A leghangsúlyosabb hely a színteret a nézőtértől elválasztó tükörsima patakocska. Naturalista díszletelem, mert a víz valóban ott van a szemünk előtt, s a cselekmény bizonyos szintjein főszereplővé lényegül át (Jelképesen ebbe veti bele magát a meg nem értett főszereplő, hiszen ott van tőle egyetlen karnyújtásnyira és hívja, húzza, vonzza. A tapsrendnél pedig minden szerelő belesétál, míg az előadás alatt Kuligin, alias Trill Zsolt egy ütött-kopott csónaknak nevezett pléhteknővel – gyermekkoromban ugyanilyen tárgyban oltottuk a meszet – burleszkjelenetet ad elő.).
A tárgyakat a szereplők mozgósítják, kihasználják. Tyihon hintalovon érkezik, majd az anyja meztelenül mosdatja le egy kádban, melyet felesége és húga hoznak be a térbe. Tyihont, a fiatal férfit ebben a jelenetben ironikusan „leértékelik”, kisfiúvá változtatják. Az infantilis Tyihon felesége Katyerina, az eredeti mű főszereplője, kis plüssmackóval járkál. Katyerina a megtestesült naivitás, a tisztaság. Az ellenpont pedig Kabanova, a háztartását vasszigorral irányító anyós, önző anya és férfiakra éhes, érett nő. A tragédia akkor kezdődik, amikor Katyerina beleszeret egy férfiba, Boriszba, s szerelmének vállalásával felrúgja a sablonokat.
Az előadás fokozatosan készíti elő a tragédiát. Komédiázik folyamatosan, burleszk jeleneteket formál, ironikus effektekből épül, mindenből viccet gyárt, ezen jelenetekben mutatkozik meg a falu bolondját játszó Trill Zsolt, megszokott karakterével ismét humorforrás. A komédiára tesz további lehetőségeket a zene megjelenése, hiszen a folyamatosan megjelenő hangfoszlányok, dallamok, különleges atmoszférát teremtenek.
A darab háromnegyedénél komoly hangváltás történik, az összes szereplő színrelépésével egy kórus képe rajzolódik ki... A zene mély, felkavaró, szívörvényes és ebből következően baljós hangulatot érzékeltet. A kar előrevetíti a szörnyű végkifejletet. Ezt a feszültségi pontot erősíti a világítás. Eddig, amíg a szereplők önmaguk, és nem puszta bábok voltak, teljes fényárban úszott a színpad. A késleltetett feszültség kulininálásaként elszürkül minden, míg a zárlatra már csak a vak sötétség jellemző. A zene tempója, ritmusa a fénynek megfelelően változik. Itt már szó sincs arról, hogy bárkinek is - mint a darab elején – kedve volna táncolni. Már a mozgás is kevésnek bizonyul a tragédia igazi mibenlétének megmutatásához. Csönd ( a szereplők részéről és zaj a természettől) ...
A néző innentől már nem szórakozik, megkezdődik a vihar, zuhog az eső a folyót jelképező patakba, dörög, villámlik (A díszletben az eddig jól elrejtett, de végig a szemünk előtt lévő, azaz hangsúlytalan csatornacső zörög, kopog, árasztja a szinte már özönvízszerű csapadékot. „A vész kitört. – írná Vörösmarty.). Katyerina, a fiatal lány öngyilkos lesz; csak így tud menekülni férjétől, anyósától, szerelmétől és a falujától. Attól a helytől, amely Goncsarov Oblomovjából maradt itt, s amelyben még őt megelőzően Hercen is csak azt tudja kérdezni, „Ki a bűnös?”. Elmaradottság, orosz iga, zárt egység. Oroszországban nem élhetnek még az érzelmek sem, mert a társadalom elnyomja, bűnösnek kiálltja ki azt, aki nem puszta báb, hanem érző, cselekvő lény.
Viktor Rizsakov rendezése játékosan indít és színházzá rendeződik, végig feszültséget képez, hogy lezárásként robbanhasson, viharrá alakulhasson.

Tér-kompozíció és rendezés: Viktor Rizsakov

Dramaturg és a rendező munkatársa: Kozma András
Szereplők:
KATYERINA: Szabó Anna Eszter
TYHON: Mercs János
KABANOVA: Szűcs Nelli
BORISZ: Andrássy Máté
VÁNYA: Krisztik Csaba
VARVARA: Szűcs Kata
KULIGIN: Trill Zsolt
GYIKOJ: Tóth LászlóMocsár Zsófia Alexandra

Debrecen, 2010.03.13.Mágnás Miska

Szemiotikai elemzési kísérlet Patrice Pavis színházesztéta nyomdokain haladva
(A darabot a Csokonai Színház előadásában láttuk a múlt évadban)


A mise en scéne általános jellemzői a darabban:

a, Az előadás összetartó ereje:

- a színész munkája:

A színészi jelenlét: a nagymama, az inas, Leopold, Mixi és Pixi, valamint Mágnás Miska és Eleméry gróf, illetve az ájulós arisztokrata lányok /Marica és Jella grófnők/ esetében egyértelműen megvalósult, hogy itt és most álltak a nézők előtt, míg a darab többi szereplője esetében ennek csak nyomait érzékeltem. Mixi és Pixi grófok képesek voltak tartani a figurát, sőt magává a figurává lényegültek át. A többieknél, pl. Rolla grófnő édesapjánál, Korláthy grófnál csak a szerep külső képének megformálását tapasztaltam, ami csak néha, egy-egy sikerültebb résznél adta magát a hitet, hogy íme, egy igazi arisztokrata tekint reám a színpadról /pl. amikor felesége belekarol, amikor magában berzenkedik a világa ellen, de aztán mégis mellette foglal állást/. Stefánia grófnő alakítása, valamint Mariskáé, Miska párjáé is inkább ripacskodásnak tűnt. Bennem, mint nézőben leginkább Mixi és Pixi alapjában véve nevetséges és irracionális, sőt anyagias megfontoltságú érzelmei szólaltak meg azon a hangon, amelyet az általuk megformált figura hordozott. Ugyanis érzelmeik – bármilyen sekélyesek is a szövegkönyvben – olvashatóak voltak, s a figura spontán ráillett alkatukra. Nagyszerű volt öltözetük is. A két rózsaszínkockás öltöny nagyszerűen kiegészítette egymást. A rendező zsenialitását dicséri, hogy a grófkisasszonyok kódolt ájulásai a megfelelő mozgás-és tartás-, illetve legyezővel történő bukfencezés után felvett szokatlan, már-már illetlen póz segítségével a hiúság elkülönítő elemét éppúgy képes volt kifejezni, mint azt, hogy ez a világ elkülönül a nem „úri”-tól. Ugyanígy jött létre Eleméry gróf illúziója is. Ez vonatkozik Baracs István figurájára is. Azt ugyanis még elhisszük, hogy ő egy vasútépítő mérnök, de hogy miért éppen a színpadon a nála jóval magasabb Rolla grófnőbe szeret bele, ez a tény rejtve marad. A rendezői koncepció szerint Baracs ugyanis egy bonviván, aki mindenre képes, de mégsem kell tökéletesen idomulnia bonvivánságához. Így az maga a botrány, mint ahogyan a Rolla szerelem is. DE! A darab során annak is ki kell derülnie, hogy ők ketten nagyon is jó párosítás. Már ami az éneket és a táncot illeti. Az előadást az első emeleti középpáholy harmadik sorából néztem. A látómezőmet egy éppen szimmetrikusan kettészelő oszlop végig akadályozta, s így figyelmem valószínűleg sok apró részlet elkerülte. A tolószékes Zsorzsi nagymama azonban még innen is remekül navigált székével, s mindazok, akik kontaktusba kerültek ezzel a székkel, remekül irányították azt. A gróf ügyetlenül, de mozgásában mégis bájos arisztokratikus jelleggel golfozgatott, s a beöltöztetett kórustagok is remekül használták a rendelkezésükre álló teret, mint egy arisztokratikus társaság tagjai. Visszatérve a mérnökhöz, az illúziót többször sikerült lerombolnia bennem fizikai színházba illő mozdulataival. A helyváltoztatás ritmusát tekintve ismét csak Mixi és Pixi grófokat, valamint a grófkisasszonyokat tudom dicsérni. A korosabb színészek ugyanakkor nagyon jól hallatszottak, míg a fiataloknál – még a betétdalok előadása során sem - nem éreztem a hangok dinamikáját. Vektorálisan a darab egészére a szétmetsző vektorizáció jellemző. A szcenikai teret ettől függetlenül a szereplők képesek voltak jól használni, de nem kihasználni. Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy vizuálisan kiknek a teste volt átélhető, ismét a grófkisasszonyoknál kötünk ki, míg Rolla édesanyja szerintem a saját perifériáin helyezkedett el. Miska teste az elszabadult test, míg Mariskáé csupán Marionettként mozgatott. Mixi és Pixi talán túlságosan is mértéktelenül használták fel energiáikat, de kapcsolatuk együttes viszonya, mozgáspályája tökéletes. A perszonázs felépítése Miskánál felfelé ívelő, a szerepcsere után is népiesen beszélő, s az úri életet teljesen magáévá tevő színész átlényegülése hiteles annak ellenére is, hogy arroganciája nem tűnik el. Mariskánál tapasztaljuk a legteljesebb külső átalakulást: teljes arc-és testfestést, de a darabban túlságosan is népieskedő. A grófkisasszonyokon és Mixin és Pixin kívül Miska és az ő kapcsolata a legszorosabb, de állandó kontaktus van a többi szereplő között is: Korláthy – Stefánia, Rolla – Baracs, Zsorzsi nagymama – Rolla etc. A színészek együttes viszonya, mozgáspályája a darab során jó volt, zavaró holt terek nem alakultak ki.

- a mise en scéne zavarótényezői:

A díszletről később kívánok nyilatkozni, de egy bizonyos, a rendező, ha az előadás műfaját és jellegét tekintjük, túl sokat akart markolni, s mégis keveset fogott. Ugyanis eleve operettre készült a néző, amely műfaji sajátosságaiból következően önállóan is szórakoztató, könnyű műfaj. S szerintem csak abban az esetben szabad olyan egyes színészeknél meglévő, míg másoknál csírájában sem jelenlévő gesztusrendszerre építenie, ha tartani tudja a mimogesztikus tartás láncolatát, amely ebben az előadásban nem valósult meg. Miska is csak energetikus akart lenni, de mégsem lett azzá. A figurák között azonban, mint az előbb már említettem, kétségtelenül akadtak olyanok, akik karakterük alapján formálták egyéniségüket, s képesek voltak visszatérni a központhoz. Ez egyébként szerintem alapelvárása lehetett a rendezőnek, hiszen a darabot színészekkel játszatta el, s önmaga is kíváncsian várta, megszületik-e az alkotásból az operett. Rolla grófnő naivából spílerré metamorfizálódott. Ez az ő esetében pozitív változás, míg a betétdalok sajnos megmaradtak a zenés közjáték szintjén, s alapvetően hiányzott az a stílushoz szükséges, de még egészséges harsányság is, amelynek egy partitúra alatti kinesztetikus és érzelmi irányítórendszert kellett volna kibontania színészben, nézőben egyaránt. Az igazság az, hogy ezen darab nézőjeként nem tanultam meg újra látni! Nem találkoztam olyan új momentumokkal sem, amelyek bármely színészt igazán kiemelték volna a játékból. Sok gyenge és unalmas pillanata volt az előadásnak. Sajnos számomra ezek nagy része éppen az ismert örökzöld slágerek alatt nem öltött semmilyen formát.

b, Szcenográfia: a színpadi tér a zenekari árokkal képzett szerves egységet, s érdekes módon a kukucskáló színház felfelé kukucskálóvá alakult. A zenészek ugyanis folyamatosan követték testükkel és tekintetükkel egyaránt az előadást. A díszlet meghatározó színe a zöld volt. A színpadi tér kis-és nagy négyzetekké, téglalapokká alakult. Az első felvonásban a háttér egy idillikus kis dimbes-dombos falut, míg a másodikban jelezvén, hogy megérkezett Eleméry gróf / ekkor még az ál, de ennek semmi jelentősége / dzsungellé alakult. Végül is nekem tetszett a díszlet, mert utalt a megmutatott és az elrejtett kapcsolatokra. A díszlet alakulása a darab könnyű meséjét követte. Ugyan érdekes volt az „úri társaságot”az első felvonásban a nádasok, a másodikban pedig pálmafák között látni, de ez lássuk be, azért mégsem helyén való. Ugyanígy az a fehér = albínó tehenecske is kilógott a díszletből, amely talán színével jelezte, hogy á dehogy is bujkálnának körülötte a grófkisasszonyok. Így a szemiotikai jelek összessége arra is utalhat, hogy a rendező fricskának szánta darabját, azaz az eredeti operett paródiájának.

c, Világítás: a fényeknek szerintem az előadás befogadásában segítették a nézőt. Nem volt sok fény, de amikor a díszlet rózsaszín és lila színekben úszott, akkor az tökéletesen illett a szereplők érzéseihez, reményeihez. Ugyancsak ez mondható el a teljes színpad megvilágításáról: a piros, kék, sárga és halványlila színek dominanciája a történések és a dalbetétek erősítését célozták meg.

d, A tárgyak: Golffelszerelés, golflabdák – anyaga az eredetivel megegyező, funkciója: a gazdagság státusszimbóluma, egyben az arisztokratikus attitűdök hordozója, az elkülönülésé, a felsőbbrendűségé; s azé az angolszász kultúráé, amelyik Eleméry grófot és nem Korláthy grófot jelképezi
Albínó tehén: leírása fentebb található. Jelképes értelmezése: Marica és Jella grófnő elbújhatnak a vidéki környezetben, s nyugodtan nyavalyoghatnak, mert ez a kutyát sem érdekli. A falusi élet meg olyan messze van, hogy ebbe felőlük még egy fehér tehén is belefér, amelynek az anyaga szerintem műanyag volt, jelezve azt, hogy semmi, de semmi jelentősége ezeknek a hölgyeknek, azaz átlagosak.

Tigris és oroszlán alakú és formájú bútorok: anyaguk textil, tépőzárasak, farkuk levehető, s a komédia miatt használati tárgyként domináns funkciójuk is van. A térhez való viszonyuk komikus.

Egzotikus növények: Afrika-party, extravagáns, alkalmi enteriőr, befektetői bál – hatás, pazarlás, a pici érdekek szövevényének a tere: fényűző, látványos, ízléstelen.

e, A jelmezek, az arcfestés: a jelmezek a társadalmi helyzetet tükrözik, arcfestés csak az igazi és az ál Eleméry gróf hites feleségeinél jelenik meg, s egy harmadik kultúra, az afrikai reprezentánsa lesz.

f, A zene, a zaj és a csend funkciója: a darabban a legnagyobb csend akkor keletkezik, amikor Rolla grófnő Mixinek és Pixinek azt tódítja, hogy elszegényedtek. És kontra. A legharsányabb zaj egy hatásvadász csönd után akkor lesz, amikor kiderül, hogy mégsem, s ők már eljegyezték a házban élő Marica és Jella kisasszonyokat. Gyakorlatilag ez a darab toposza: a vagyon. Ha nincs, nem kell a lány, ha van, lehet az bárki. A gróf a pénzért árulja szemérmetlenül a lányát, s Dubaiban akar befektetni. S hozzá is adná őt a raccsolásos vircsaftokhoz, ha nem lenne a kavarásokba beleöregedett nagymama, aki azért valljuk be, mégis szimpatikus, ahogyan a darab végén cinikusan feláll székéből. Úri hóbort a tolószék is. Jól lehet vele mókázni és hallgatózni. A zenei betétek önállóan éltek, nem igazán volt jellemző a történethez való viszonyuk. Talán ez alól az „Úgy szeretnék boldog lenni” és a „Fáj, fáj a szívem” a kivételek.

g, Az előadás ritmusa: a valós és a megélt idő kapcsolata hiteles, pörgő ritmikájú, dinamikus darab.

M. Fehérvári Judit – Mocsár Zsófia Alexandra

Debrecen, 2010.03.13.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése